Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Συμμετέχοντες στο 1ο Διαγωνισμό Προγραμματισμού

Συμμετέχοντες στο 1ο Διαγωνισμό Προγραμματισμού

Οι παρακάτω μαθητές του Γυμνασίου μας θα συμμετάσχουν στο 1ο Διαγωνισμό Προγραμματισμού Νομού Χαλκιδικής: 

1. Δεμίρης Βασίλειος  Α' τάξη

2. Δρούγκας Κωνσταντίνος Β΄ τάξη

3. Πασχάλης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου Β΄ τάξη

4. Σπανδώνης Γεώργιος  Β΄ τάξη

5. Φούκα Πασχαλίτσα Β΄ τάξη

6. Τζιωρτζούδας Κωνσταντίνος  Γ΄ τάξη

7. Τσιπινιά Χρυσάνθη  Γ΄ τάξη 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μαθητές μας!